Sunnerby, Kinnekulle, Västra Götaland

Välkommen till oss!
Historieforum Västra Götaland är en ideell förening som vill vara en drivande kraft för att försöka hävda och inspirera till en ökad forskning om svensk historia, bl.a. genom att anordna exkursioner, föredrag, symposier, arkivinsamlande liksom att försöka se till att fornminnesskyddet efterlevs.

Vi har ett synnerligen aktivt debattforum som drivs via en e-postlista. Föreningen och debattforumet har medlemmar från hela Norden, men även en del från mer avlägsna delar av världen. Att delta i debatten är gratis.

Av Styrelsen utsedd Administratör på Debattforumet är Roland Samuelsson. Styrelsens valda Moderatorer är sekreterare Ewa Hermansson och Webmaster Christer sundvall.

 

 

Föreningen ger även ut böcker och smärre skrifter. Sänd gärna in artiklar du vill ha publicerade för att få en bedömning. I vissa fall kan vi lägga dem på webben ochi andra fall kan vi överväga publicering i vår tidskrift HistorieForum, en publikation för historisk debatt.

För mer information, kontakta redaktören som återfinns under bokförlaget. Respektive författare ansvarar själv för publicerat material.

 

 

Välkommen att bli en av oss! Anmälan gör du på vår medlemssida.

 

OBS; Föreningen har ny epost adress:   vg.historieforum@gmail.com

OBS! Ändrar du E-postadress skall du anmäla detta till Christer Sundvall 070-5981113 så fort som möjligt

För att hitta oss på Facebook kopiera denna länk nedan och klistra in den i webbläsaren:

https://www.facebook.com/Historieforum-Västra-Götaland-797600950298768/

 

klicka på fliken Nyheter/Referat så finns det underkategorier på intressanta artiklar.

OBS: Hemsidan uppdaterad, 2017-11-21. Christer Sundvall, Webmaster.

 

Med vänlig hälsning, Ordförande

Morgan Nilsson