Styrelsen, 2018-19.

Hej Historievänner!

Hjärtligt välkommen till Historieforum Västra Götaland. 

 

 

 

 

 

 

 

Historieforum Västra Götaland är en ideell förening som vill vara en drivande kraft för att försöka hävda och inspirera till en ökad forskning om svensk historia, bl.a. genom att anordna exkursioner, föredrag, symposier, arkivinsamlande liksom att försöka se till att fornminnesskyddet efterlevs.

Vi har ett synnerligen aktivt debattforum som drivs via en e-postlista. Föreningen och debattforumet har medlemmar från hela Norden, men även en del från mer avlägsna delar av världen. Att delta i debatten är gratis.

 

Föreningen ger även ut böcker och smärre skrifter. Sänd gärna in artiklar du vill ha publicerade för att få en bedömning. I vissa fall kan vi lägga dem på webben ochi andra fall kan vi överväga publicering i vår tidskrift HistorieForum, en publikation för historisk debatt.

För mer information, kontakta redaktören som återfinns under bokförlaget. Respektive författare ansvarar själv för publicerat material.

Är du intresserad av att bli en av oss kan du göra anmälan på medlemsidan

 
 

 

Vi har skapat en ny adress dit du/ni kontaktar styrelsen:

historieforum68@gmail.com

Tveka inte om du/ni har några frågor.

Mvh Styrelsen

Sunnerby, Kinnekulle, Västra Götaland. Illustration: Robert Bernhoft, Vänermuseet.

Med vänlig hälsning, Ordförande

Morgan Nilsson