Hej Historievänner

Vi har skapat en ny adress dit du/ni kontaktar styrelsen:

historieforum68@gmail.com

Tveka inte om du/ni har några frågor.

Mvh Styrelsen

Sunnerby, Kinnekulle, Västra Götaland. Illustration: Robert Bernhoft, Vänermuseet.

Välkommen till oss!
Historieforum Västra Götaland är en ideell förening som vill vara en drivande kraft för att försöka hävda och inspirera till en ökad forskning om svensk historia, bl.a. genom att anordna exkursioner, föredrag, symposier, arkivinsamlande liksom att försöka se till att fornminnesskyddet efterlevs.

_____________________

Vi har ett synnerligen aktivt debattforum som drivs via en e-postlista. Föreningen och debattforumet har medlemmar från hela Norden, men även en del från mer avlägsna delar av världen. Att delta i debatten är gratis.

____________________

Av Styrelsen utsedd Administratör på Debattforumet är Roland Samuelsson. Styrelsens valda Moderatorer är sekreterare Ewa Hermansson och Webredaktör Christer sundvall.

_____________________

 Föreningens bokförlag

 Vår förening ger även ut böcker och smärre skrifter. Sänd gärna in artiklar du vill ha publicerade för att få en bedömning. I vissa fall kan vi lägga dem på webben ochi andra fall kan vi överväga publicering i vår tidskrift HistorieForum, en publikation för historisk debatt.

För mer information, kontakta vår Vetenskaplige redaktör, Ingemar Nordgren, som återfinns under bokförlaget. Respektive författare ansvarar själv för publicerat material.

 _______________________________

 

Bli medlem!

Välkommen att bli en av oss! Anmälan gör du under ikonen "medlem".

 ___________________________

 

OBS! Ändrar du E-postadress skall du anmäla detta till Christer Sundvall 070-5981113 så fort som möjligt

För att hitta oss på Facebook kopiera denna länk nedan och klistra in den i webbläsaren:

https://www.facebook.com/Historieforum-Västra-Götaland-797600950298768/

 

 _________________________________

klicka på fliken Nyheter/Referat så finns det underkategorier på intressanta artiklar.

PS; Nyskrivna artiklar. Läs under flik Nyheter/referat.

Mer Nyheter;

Information till våra medlemmar att söka till.

Vårterminen 2019 ger Högskolan Dalarna en ny kurs med namnet “Berätta med film om kulturarv och historia”.  Kursen leds av Maja Hagerman och ska visa hur arkivfilm, arkivfoto, ljudinspelningar, historiska dokument, och äldre miljöer och föremål kan användas i filmiskt berättande.

“I kursen utvecklas förmågan att initiera dokumentära kortfilmprojekt om historia och kulturarv. En introduktion ges till den historiska dokumentärens berättarformer och olika tillvägagångssätt för gestaltning och dramaturgi. Historisk dokumentärfilm belyses även utifrån hur genren används på museer och inom kulturarvsturism idag”, skriver högskolan.

  https://svenskhistoria.se/universitetskurs-om-att-gora-historiska-dokumentarer/

Publicerat, 2018-10-02. /Christer.

_________________________________________________________

OBS; Föreningens anmälan till Granskningsnämnden av SVT -dokumentären Vikingarnas tid är inskickad. Vi väntas få svar inom 3-6 månader.

Föreningens företrädare i styrelsen har fått mejl från SVT yttrande över vår anmälan till Granskningsnämnden av tv-programmet Vikingarnsas tid.

Mvh styrelsen, 29 oktober 2018.

 

OBS: Hemsidan uppdaterad, 2018-11-02. Christer Sundvall, Webredaktör.

 

Hjärtligt Välkommen, styrelsen.

 

Med vänlig hälsning, Ordförande

Morgan Nilsson