Ingvar Leion har avlidit.

Historieforum Västra Götaland har nåtts av den sorglig nyheten att vår mångårige medlem Ingvar Leion är avliden. Ingvar var en djupt engagerad medlem som bidrog till forskningen och bevarandet av vår historia och kulturarv i Västergötland. Ingvar var delaktig till vår förenings bildande på 1990- talet. Ingvar var förtroendevald i föreningen och har författat flertalet böcker samt artiklar. Ingvar var känd i Borås och Sjuhäradsbygden av sitt historiearbete. Han forskade på stenålderslämningar, bla kring Boråsbygden. Men även de medeltida slagen och militärstrategiska platserna under medeltid mellan Svenskar och Danskar i Sjuhäradsbygden.

Historieforum Västra Götaland tackar Ingvar för allt.

Vila i frid. Vårt varma deltagande till familjen.

 

Morgan Nilsson, Sexdrega

Ordförande Historieforum Västra Götaland

Sture Magnusson är avliden

Till minne av Sture

Har nåtts av sorgliga nyheten att Sture Magnusson är död.

Sture Magnusson, Viared blev känd som den rakryggade hembygdskämpen på 1970 talet. Men även att Sture med åren fick ihop Sveriges största privata museum -Viared museum. Museet har över 11 000 föremål. Inne i sitt hus på Östergården i Viared hade Sture en imponerande samling av dokument, foton och allehanda protokoll som liknar mer ett arkiv. Hela övervåningen är som ett bibliotek. Allt är historiska dokument från Viaredsbygden och dess historia.

 Viared by - dömd till utplåning

Fram till 1974 var Viared by var landsort med bondgårdar, åkermark och enskilda hus. Viared hade en av Borås kommuns bördigaste odlingsmark. Samma år kom domen över de boende i Viareds befolkning. Kommunen tvångsinlöste bostäderna, efter några turer hade byborna inget att säga till om. Byn brändes ned och folk var tvungna att lämna sina hem och verksamheter. På morgonen kom brandbilarna, husen och gårdarna sattes i brand. Med myndigheter och politikers vetskap, fördrev de över 500 invånare från sina hem. Räddningstjänstens order från kommunen var att husen och gårdarna skulle vara övningsobjekt. Borås kommuns beslut var att Viared skulle bli industriområde. Sture var den som satte sig i motvärn till detta övergrepp av sin bygd och blev omedelbart en obekväm person hos de ledande i kommunen.

Som tur är finns bevis över dessa övergrepp. Journalisten Jyrki Seppälä gjorde filmen om Viared och museet ihop med Sture. Sture bidrog till Jyrkis examensarbete på Journalisthögskolan 1982, om Viareds utplåning från uråldrig jordbruksbygd med rikt kulturarv till industriområde. Övriga bevis är Stures egna bilder under bränderna med sin egna filmkamera.

Jag besökte Sture i april förra året. Vi satt vid köksbordet med en kopp kaffe och pratade om allehanda världsliga ting. Efter ett tag började vi prata om Stures liv och gärningar. Efter kaffet gick vi till övervåningen där visade Sture sina samlingar som var lådvis och hyllmetrar med dokumentation. Jag intervjuade även honom till en artikel till vårt bokförlag i Historieforum Västra Götaland. När Sture berättade med inlevelse om övergreppen på den egna befolkningen är det svårt att ta in. När han dessutom visar med bilder där hela byn står i lågor och försvarslösa människor får lämna sina hem och gårdar, då blev jag tagen. Andra minnesvärda berättelser Sture berättade om, var när han fick svar från Vatikanen i Rom angående hans brev om det fanns dokumenation om kyrkan i socknen. Men även då Sture blev lovad att fota och undersöka gravfältet från järnålder invid där Viared sockenkyrka hade legat. Men kommunen gick bakom ryggen på Sture. En tidig morgon kom grävmaskiner och lastbilar och förstörde hela gravfältet. Ett exempel på brott som begicks.

Sture Magnusson skall minnas som en varm och godhjärtad människa. Men även som hembygdskämpe, hjälte och mannen som under hela sitt liv var hembygden trogen.

Historieforum Västra Götaland kommer högtidlighålla Sture och hans goda gärningar.

Sture Magnusson blev 96 år.

Morgan Nilsson, Ordförande

Historieforum Västra Götaland

Coronakrisen 

Bäste medlem

Influensan (Covid-19) som förorsakas av viruset Sars-cov-2 har nu utvecklats till en pandemi med okontrollerbar spridning i världen. Med anledning av situationen har styrelsen beslutat att ställa in årsmötet 25 april och Vårverksamheten. Anledningen till beslutet är naturligtvis för omsorgen mot varandra och de regler som regering och myndigheter beslutat.

Styrelsen följer utvecklingen. När regering och myndigheter gör bedömning att pandemin ej längre utgör fara och samhället kan återgå till det normala, då startar vi upp föreningens verksamhet åter. När det sker, får ni medlemmar information om i god tid.

 

Styrelsen, 2020-03-24

 

 

 

LÄNKAR

Nu finns nya länkar om Svea Rikets Vagga samt Glimtar från Varabygdens historia.

Klicka på mer; gå till länkar och scrolla.

Rubrik

Hej, nu har vi lagt in en ny länk om Vitlycke museum och Tanums hällristningar.

Gå till sidan och klicka på en bild (karta/ljudfil), klicka sen på någon av de röda intressepunkterna och till vänster kan man lyssna på ljudfiler

Mvh Historieforum Västra Götaland

Medlem Historieforum Västra Götaland

Hej, nu har vi lagt in en ny länk om Vitlycke museum och Tanums hällristningar.

Gå till sidan och klicka på en bild (karta/ljudfil), klicka sen på någon av de röda intressepunkterna och till vänster kan man lyssna på ljudfiler

Mvh Historieforum Västra Götaland

Sunnerby, Kinnekulle, Västra Götaland. Illustration: Robert Bernhoft, Vänermuseet.

Beskrivning

Med vänlig hälsning, Ordförande

Morgan Nilsson

Rubrik

Är det något du/ni undrar över, skriv då till:

historieforum68@gmail.com

Ordförande Morgan Nilsson. Tfn; 0702291027

 

Hemsidan uppdaterad, 2020-07-17