Referat Halle - Hunneberg

RAPPORT FRÅN UTFLYKTEN  TILL HALLE- HUNNEBERG  6 MAJ 2017

EN SAGOLIK VANDRING I EDDANS LANDSKAP 798 ÅR EFTER SNORRI STURLUSONS BESÖK ÅR 1219    HOS BIRGER JARLS STOREBROR LAGMAN ESKIL OCH ESKILS FRU CHRISTINA I VÄSTERGÖTLAND

Efter att 35 förväntansfulla personer samlats vid Flo och Sal bygdegård, begav sig gruppen till utsikts-platsen vid ”Flo klev” på Hunneberg med Kinnekulle vackert vid horisonten. På ditvägen beundrades den särdeles imponerande Asgårdsmuren, som här mötte oss i all sin urtida och dramatiska prakt. Här var perfekt för kaffe m m samt höra guidens info om västgötska platå-bergens unika geologi, i synnerhet Halle-Hunnebergs. Bergen framstår som imponerande ”jättebyggen” i det västgötska slättlandskapet invid innanhavet Vänern i centrala Norden.    ”Här har människan brukat och dyrkat jorden och dess livgivande safter sedan urminnes tid. En koncentrerad, obruten bebyggelse, alltifrån stenålderns tidigaste skeden till nutiden (minst 7000 år)  är något som få områden i vårt land kan visa upp.”!  Nästa besöksmål var de enorma diabasblocken ”Jättens selpinnar” samt ”Klapperstensfältet” (det senare en rest från istiden) nära Munkesten nedanför Hallebergs diabasbrant (= Asgårdsmuren)  vid öppningen i öster till dalen mellan dessa berg,  vilka torde utgöra förebilden till  Asgård med alla guda-boningarna,  omgärdade av den ogenomträngliga  Asgårdsmuren!  Där gick vi  i den skira grönskan som utgör en av Europas största sammanhängande ädellövskogar(!) och fick av guiden höra ”Asgårdssägnen”, i vilken de här nämnda ”underliga naturbildningarna” utgör viktiga inslag,  liksom  även ”Torsjön” utanför öppningen till dalen här!   Efter färd genom dalen  till öppningen i väster samlades vi på ”Hednaplatsen”  där guiden redogjorde för sina otroliga observationer avseende dels porten till Valhall,  dels den heliga Valgrind = grinden mellan de levandes och de dödas värld,  samt Lidskjalf = Odens högsäte vid porten!   Dessutom visades fotografier på Odens enögda ansikte  krönt av en örn som varje år uppenbarar sig i klippan över ingången till dalen mellan Halle-Hunneberg med ”Odens Damm”,  järnåldersgravfältet,  samt den Domarring som var ett känt turistiskt mål i Sverige redan på 1700-talet !!    Här visades även bild i naturlig storlek på den härskar-halsring (655 gram och 23 karats guld !) som ingår i ”Vitteneguldet” =  Sveriges tredje största guldskatt, som ”någon med ovanligt stor makt” ägde och som enligt arkeologerna bodde vid Hunneberg för ca 2000 år sedan (= ARISTOKRATI vid berget)!  Härifrån for vi till Koppargrillens servering i Vänersborg för att gemensamt intaga dagens utsökta festmåltid (ytterfilé med pommes frites, bearnaise, grönsaker, måltidsdryck  o kaffe).    Guiden (=undertecknad) tackades av ordföranden Morgan Nilsson på ett synnerligen vänligt sätt och förärades dessutom den prakttrilogi om landet söder om Vänern som historieföreningens kämpe prof Bengt Råsled åstadkommit och däri med mycken skärpa samlat och dokumenterat fakta av väsentlig betydelse för alla med seriöst intresse för vår historia.  (Här utmärker sig Dr Råsled  med den ovanliga förmågan att konstruktivt använda sin fantasi  för att erhålla ett bredare spektrum och en hälsosam distans till många av våra historiska problem, med diverse hundar begravna både här och där!)  Jag tror bestämt att en tår kunde skönjas i guidens ögon vid detta tillfälle. Han/jag tackade hela ”gänget” för deras positiva deltagande i  dagens vandring i sagans och verklighetens fantastiska värld.   De som efter måltiden ej var tvungna att vända hemåt avslutade dagens utflykt med besök till fågeltornet på Dalbobergen, med hänförande utsikt över Vänern, Vänersborg och Halle-Hunneberg = =ASGÅRD = HEDNATEMPLET  med sin ”gyllene kedja” som alltjämt hänger högst upp =den så kallade Hammaren där berget går i dagen!  Några viktiga fakta av avgörande betydelse skall här till sist anges:     Svitjod betyder Svedjefolket (tjod=folk; sve/svid=svedjeland) dvs:  ”folket som odlade jorden medelst svedjebruk” (bränning av fjolårsgräset fungerar som gödning)  på slätterna i platåbergslandskapet !! Fornu Sigtunir betyder ”de forna Odengårdarna”= en ”kenning” för Asgård med alla gudaboningarna! Upsalir (fem.ack.plur)/Upsalum (fem.dat.plur) betyder ”de högre upp belägna salarna”= ett ”heite” för Asgård med alla gudaboningarna! Oden byggde ett ”hov”!; Hov=HEDNATEMPEL!!!

Mvh Lennart H