Styrelsen för Historieforum Västra Götaland 2022-23

Ordförande

Morgan Nilsson

Måsvägen 3 A, 512 77 Sexdrega

Tfn; 0702291027

E-post; morgann6@hotmail.com

 

Vice ordförande och Redaktör, Bokförlag

Ingemar Nordgren

Sjögrässtigen 15, 531 73 Källby

Tfn; 0705528759

Epost; ingemar@nordgren.se

 

 Sekreterare och Redaktör Bokförlag

Ewa Hermansson

Stiftelsevägen 4

521 75 Vartofta

Epost; ewahchermansson@gmail.com

 

Kassör 

Göran Gidlöf

 Stiftelsevägen 4

521 75 Vartofta

Tfn; 072-4031315
E-post; goranidlof@gmail.com
 

Webmaster

Christer Sundvall

Måsvägen 3 D

512 77 Sexdrega

Tfn 0793576215

Epost; christer845@hotmail.com

 

Ledamot

Birgitta Johansson

Gårdsvägen 3

54535 Töreboda

Tfn; 0707731513

E-post; birgitta.johansson.60@gmail.com

Ledamot 

Emil Johansson

Tfn; 070-5860582

E-post; Emil Johansson

Ledamot

Tommy Nilsson

Tfn; 073-8155963

E-post; nrtnilsson@aol.com

 Ersättare

Niklas Holström

Tfn; 070-5401064

E-post; niklasholstrom@hotmail.com

Ersättare

Ulf Samuelsson

Bäckåsvägen 1

507 71 Gånghester

Tfn; 076-6151650

E-post; uffesadress@gmail.com

 
 
 

Styrelsen tackar för det nyvalda förtroendet. 

Med vänliga hälsningar, ordförande Morgan Nilsson.