Nyhetsbrev, november/december 2017.

Hej kära medlemmar!

Det var ett tag sedan senaste nyhetsbrev. Men det blir desto mer att ta upp denna gång. I detta nyhetsbrev skall jag försöka sammanfatta vårt verksamhetsår så här långt och informera vad som sker efter helgerna samt fram till årsmötet i april. Skall även ta upp lite framtidsfrågor och tankar med visioner samt ambitioner. 

Vårens aktiviter vi genomförde kan vi bara betygsätta med ett ord - Toppen! I Sexdrega utav exkursionen var vi 25 st deltagare. Senare vid dagsutflykten vid Halle - Hunneberg var vi hela 36 st. deltagare. Detsamma gällde vid vår dagsutlykt vid Kinnekulle 25 maj, blev guidade av Ingemar Nordgren i vackert vårväder. Om jag minns rätt var vi 32 st deltagare under denna intressanta exkursion.

Höstens geenomförda aktiviteter bar i väg bla till Leksberg i Karleby. Där var dagens ciceron Stig Ljungwald. Med ett intressant föredrag om gamla kyrkplatsen och bygdens viktiga betydelse och knutpunkt. Efter utflykten höll styrelsen möte i den vackra hembygdsgården. Närvarande deltagare var 17 st. 

1 november hade vi ett mycket intressant föredrag av Maria Vretemark på Västergötlands museum i SKara. Maria föredrog om den fantastiska resan med Kata gård med allt vad den har inneburit för Västergötland.

Med vänliga hälsningar

Ordförande Morgan Nilsson

 

Vikingarnas tid, SVT

Dagarna innan SVT- Dokumentären skulle sändas, fick jag mina misstankar om huruvida denna serie skulle läggas fram och utspelas. Visst, jag fick rätt. Stockholms och Mälardalspropaganda i sitt esse. Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk för att inse att detta är ett "motdrag"  vad gäller vårt egna Kata gård program i SVT- Vetenskapens värld i somras. Jag minns det komiska när det skulle visas. Då påtalade jag till några av våra medlemmar i vår Västsvenska förening att, "kom ihåg nu när Kata gård har visats i SVT. Det kommer inte ta många dagar innan Mälardalen kontrar med något "sensationellt". Återigen, visst, det tog 48 timmar. Då stod det i nyheterna; Sensationellt fynd hittat i Gamla Uppsala! (stolphål?).

Produktionsbolag som SVT (Stockholm) anlitade till denna historieserie och vilken personal man tagit med. Ansvarig utgivare och producent på SVT heter, Ingemar Persson. Produktionsbolaget heter Agaton och ligger i Lidingö. Programledaren, Arkeologerna och Osteologerna är "handplockade" , hör och häpna från Stockholm och Uppsala UV. Deras "Mecka" är naturligtvis Birka och Uppsala högar.

Icke opartiskt och objektivt

Själva programmet, är inte en seriös TV- dokumentär som beskriver vår gemensamma historia på ett opartiskt och inte objektivt sätt. Det är LEDORD inom vår arkeologi och historiska studier. Hela programupplägget är en monumental uppvisning och reklam för Mälardalen. När det handlar om vår gemensamma historia är det ytterst viktigt att man gör det korrekt med profession. Det handlar om att förmedla vår historia på ett så ansvarsfullt sätt med dito medverkande. Det gör inte detta program Vikingarnas tid. Det blir desto mer allvarligare i sammanhanget när den statliga televisionen upphandlar sådana här icke seriöst och objektiv dokumentär om landets historia. Det handlar om att föra vidare vår historia korrekt till våra barn och barnbarn samt kommande generationer.  Därför blir vi mycket upprörd och förvånad hur den statliga  televisionen godkänner sådan här icke seriös dokumentär.Denna serie kommer att bli föremål för anmälan till Granskningsnämnden (mprt) och Pressombudsmannen.

Denna snedvridna propaganda om Sveriges historia som "makten" i Stockholm med flera vill ha förlagd till Mälardalen har pågått Sedan i alla fall från 1800 talet. Vår länsförening Historieforum Västra Götaland ifrågasatte denna på 80-talet. Det var känsligt och de reagerade med rädsla från Uppsala/Sveaskolan. Västergötlands företrädare var Verner Lindblom och SVT producenten i Göteborg Dag Stålsjö. Början på 80-talet anordnade Stålsjö tv serien "Svea rikes vagga - en historia i gungning". Seriens syfte var att ställa den seriösa frågan var den sk vaggan kunde ligga. I dag vet vi mer. Smålänningen och Verner Lindbloms skrivna Götalandshypotes är sedan flera år vedertagen i flera UV. Våra aningar har besannats genom bla Olof Skötkonungs döpning i Husaby källa år 1008 och sedermera Kata Gård och därmed Västergötlands tidiga kristnande, som är en sensationell händelse i Sveriges historia. Det är detta de sannolikt är rädda för i Stockholm. Vissa tror att den rädslan har med de gemensamma ekonomiska medlen för arkeologiska utgrävningar under många år att göra, som är så orättvist – men medvetet snedfördelad. Bevisen ser vi på de små medlem bla Västergötland har fått under många år, i jämförelse med Mälardalen. Här i Västsverige är vi det mest  frasmstående landskapet under Folkvandringstiden. Vi har flera belägg att det var bla här de stora Hövdingadömena, kungarna och krigsherrarna hade sina boningar.  Naturligtvis kan vi bla peka på vårt guld från den här tiden, från bla Romarriket. Vi har det mesta av gulder i kilo räknat och världens vackraste Guldhalskrage – Mönekragen. Västergötland har bla några av landets tidigaste runstenar, från 400-talet. Detta 600 år innan runstenarna i Mälardalen. Detta tas inte ens upp i serien och Västsverige nämns inte ens vid namn i densamma. En slump?

Vi Västgötar är seriösa. Vi anser att Sveriges historia är lika viktig överallt, oavsett om det är i Skåne, Värmland, Mälardalen eller Lappland. Maktens boning måste sluta med den här överlägsenheten att Mälardalen är landets "Mecka" och med ibland en enögd hos en del arkeologer och historier i Stockholm och Uppsala. Det är i stället hela vårt land nationellt det handlar om och vårt gemensamma kulturarv och historia samt inte bara landets huvudstad med dess landskap.

Vår västgötska förening, Historium Västra Götaland arbetar bla med att vårda, skydda, bevara, utveckla och informera om vår Svenska och västsvenska historia och kulturarv. Vi är den Västsvenska förening som kämpar för att  Sveriges historia skall påvisas, skrivas och informeras på ett korrekt och sanningsenligt sätt.

Historieforum Västra Götaland tar starkt avstånd från den här SVT-dokumentären Vikingarnas tid. Vi kommer från föreningens sida att anmäla SVT och ansvarig utgivare Ingemar Persson och produktionsbolaget Agaton, dokumentärserien Vikingarnas tid till Granskningsnämnden och Press ombudsmannen.

Med vänlig hälsning Morgan Nilsson

 ordförande Historieforum Västra Götaland.