Bjuder in till exkursion Eriksberg kyrka

Tema; Spåren efter Kungens män
Ciceron, Ulrika Fredholm Ellgren
Tid; 2 juli klockan 11:00
Samling parkeringen vid Eriksberg gamla kyrka.