Nedan upprop är skrivet från vår medlem Bengt Råsled maj månad. Som nämns är detta ett utav två projekt som vår förening är involverade i. Det andra kommande projektet är att vi skall skicka in ansökan om är Gum på Kinnekulle.

Bäste arkeologhistoriker !

Upprop för programarbete och ansökan rörande Skalunda hög.

Jag -Bengt Råsled- skriver detta ”upprop” efter en rundringning för att utröna intresset för en arkeologisk undersökning av Sveriges största gravhög. Jag är pensionär (81 år) boende i Stockholm men väschöte i själ och hjärta. Verner Lindblom och jag samarbetade i mer än 10 år kring Götalandshypotesen. På min hemsida RHASLEDET.SE framgår vad jag har sysslat med. I min bok från 2014 ”Landet söder om Vänern” del 1 sid. 55-69 ingår en beskrivning av Högen.

Västergötlands musem Rapport 2009: 12, Ylva Nilson, forskningsundersökning av Skalunda hög.

Jag vill – än en gång – försöka få tillstånd att ”gräva ut” högen att ”hälsa på Beowulf”. För detta krävs ett program och en ansökan som klart beskriver argumenten, syftet och nyttan med en undersökning.

På det sätt Du finner lämpligt – om Du vill engagera Dig – önskar jag hjälp med relevanta argument för en studie av Skalunda hög:

-         Historiska (Västsvensk hegemoni söder-och västeut?)

-         Arkeologiska (Vad kan gravhögen avslöja?)

-         Internationella (Är eng. Raedwald släkt med ”Beowulf?)

-         Regionala/lokala (Det lokala intresset är månghundraårigt)

Är ledorden från Agenda kulturarv (2005): ”angeläget-tillgängligt-användbart” gångbara? Är en tunnelingång till högcentrum ett gångbart alternativ eller måste vi skära ut en ”tårtbit” ur högen? Vilka finansieringsvägar kan vara tillgängliga?

Jag vill kalla hugade – helt frivilligt – till ett möte i Skara medio september.

(Återkommer om tidpunkten).

Framför allt vill jag ha hjälp med en oemotståndlig ansökan. Efter ett ev. positivt beslut vill jag/vi  ha hjälp med projektets organisation. Är det någon som vill ta över, leda projektet ”hälsa på Beowulf”?

Det här vore både roligt och väldigt intressant!

Bengt Råsled

070-6405668,  bengt.rasled@gmail.com