Styrelsen vill tacka för vårt trevliga och intressanta Höstprogram. Nu siktar vi på ett likaledes Vårprogram.

Vi hörs och syns, Morgan och Christer. 

_________________________________________________________________________________

 

Historieforum Västra Götaland inbjuder till Föreläsning

 

På spaning efter Svearikes humanistiska och kulturella vagga                    

Föreläsare Göran Hermansson 

Plats; Skara Bibliotek. Tid 17 januari kl 19.00               

 

Från Röda Havet till Västergötland

Svenskarna har blivit så sekulariserade att de inte längre vill eller kan begripa hur religion och religiösa värderingar utgör grunden till dagens moderna och humanistiska Sverige. Den svenska religionsfobin skymmer sikten och har lagt en slöja över verkligheten. 

Vad var det som hände i Västsverige och Västergötland kring år 1000? Och vad fick det för framtida konsekvenser ända in i vår tid? 

 För att få svaret går vi på spaning tillbaka till antiken och de monoteistiska religionernas födelse. Vid vår tideräknings början har religionen och de religiösa värderingarna funnit sina former. Synen på tro, moral, frihet, välfärd skiljer sig markant från och utmanar omgivande system. Nu följer en vinglig och osannolik färd i 1000 år till dess den katolska kristendomen anländer till Västergötland. Men vad är det som kommer? Inte bara en religiös institution utan ett helt och ytterst kraftfullt kulturområde av hittills oanad styrka. Ett helt nytt kulturområde skapades i Västeuropa under medeltiden – religion i form av jude-kristna värderingar, kyrka, kultur, politik – benämnd Christendom med dess absoluta höjdpunkt under åren 1000-1300. 

 Efter paus följer vi sedan utvecklingen i Västsverige under den katolska tiden – hos oss benämnd den mörka medeltiden. Kanske är det i stället det största systemskifte som någonsin inträffat i Sverige och som påverkat utvecklingen av det moderna och humanistiska Sverige. Kan det vara den efterföljande vasa- och stormaktstiden som skall betraktas som den mörka tiden med en flerhundraårig kulturskymning? Kanske är det i Västergötland som den svenska kulturens och humanismens vagga står? 

Följ med på en spännande resa med många överraskningar och med möjligheter till kommentarer, ifrågasättande och diskussion.

 Hjärtligt Välkommen, Styrelsen Historieforum Västra Götaland.

Vi Samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Onsdag 25 kl 19.00 Föreläsning Tranemobygdens tidiga historia


Morgan Nilsson, ordförande för Historieforum Västra Götaland,
berättar och visar bilder.

Hjärtligt välkommen!

Västergötlands historia 5 oktober

En spännande resa genom Västergötlands historia. Om forntiden, från tidig stenålder till vikingatiden och runt 1100 - talet.

Folkets Hus, Vänersborg kl 19.00 torsdag 5 oktober: Föreläsare Morgan Nilsson

 

 

Presenterar i höstverksamheten 

Exkursion 

VIKINGATID I MARIESTAD 

 

Vikingatida Karleby var en viktig plats med sitt strategiska läge vid Tidans utlopp. De flesta var sedan länge kristna. Här uppfördes omkring år 1000 en av landets första kyrkor, en gårdskyrka, som ett bevis på att det var en ”storman” som bodde här, som dessutom hade råd att avlöna en präst. Karleby hade också en viktig funktion som boplats åt en av kungens närmaste män.  
 
Kungen, prästen/ biskopen, jarlen, lagmannen och deras följen stannade här för att befästa makt och status, hålla ting och skipa rättvisa. Här avhandlades krigs/ försvarsmanskap, vapen och utrustning, relegionsfrågor m m. Här passerade också kungakandidaten  med sin gisslan under edgångsritten inför det slutliga valet vid ”Alla götars ting” enligt ”Rättslösabalken” i Äldre Västgötalagen. 

Handeln var livlig. Hästforor och båtar passerade med varor från kommunikationsleder i alla vädersträck.  Här skiftade den livliga byteshandelns produkter ägare från bl. a. fiske, boskapsskötsel, jordbruk, smide och hantverk. 

 

PROGRAM 

 

30/9 11.00 Samling vid Persgården/ Karleby/ Mariestad.   

 

Kaffe från egen kaffekorg i Persgården.   

Föredrag i ”Logen”. Därefter tar vi oss till kyrkplatsen för visning. 

 

Guide; Stig Ljungwald 

Kostnad; Gratis.

Ingen föranmälan krävs.

Vid förfrågningar; Stig Ljungwald, Tfn; 0501-47672 och 070-2903520. 

Samåkning; För samåkning, kontakta styrelsen. Västsverige är stort och samåkning är att föredra. 

 

 

Hjärtligt välkommen! 

 

I samarbete med 

 

Presenterar och inbjuder  

Föredrag och guidning 

av 1:e Antikvarie och fil.dr Maria Vretemark, Västergötlands museum

 

Onsdag 1 nov, kl 19.00 

 

Plats; Västergötlands museum, Skara 

 Historieorum Västra Götaland inbjuds att få föredrag av Projektledaren Maria Vretemark av fynden från Kata gård på Västergötlands museum 

Vid utgrävningar på höjden bakom klosterruinen i Varnhem har arkeologerna gjort sensationella fynd som berättar om platsen från tiden innan munkarna kom dit på 1100-talet. Vid ruinen finns en av Sveriges äldsta kyrkor, en gårdskyrka från vikingatid (900 tal). Kyrkans krypta är med största sannolikhet Sveriges äldsta bevarade rum. Kyrkoplatsen innehar en kristen gravplats som började användas redan under 900 talets första hälft. Det här är unikt i den Svenska historien. Det är ingen vild gissning att den Svenska historien får skrivas om.  

På ängarna bakom kyrkoplatsen ståtar gravfält från Järnålder. Det finns även gravröse och skeppsättningar från bronsålder. Sålunda har orten varit bofast några tusen år innan Kata.  

Västergötlands museum har en utställning om fynden i Varnhem, där bland annat en naturtrogen rekonstruktion av Kata finns. Kata är vikingakvinnan som ligger begravd vid gamla kyrkoplatsen där Kata gård nu finns. Denna utställning får vår förening möjligheten att få föredrag av Maria. 

 

 

           i samarbete med  

 

        Hjärligt välkommen 

Styrelsen