NYHETER. Föreläsning, av historiker Thomas Lindkvist

NYHETER.


Föreläsning, av historiker Thomas Lindkvist
Högskolan i Skövde, 11 APRIL.

Kom kristendomen först till det medeltida Skaraborg – och sen?
Västergötland hade en särställning i det svenska riket under tidig medeltid. Mycket tyder på att här fanns de som kristnades först i det som skulle bli Sverige. Ett tecken på det är fyndet av Katas grav i Varnhem.

I Västergötland fanns också det första biskopssätet. Men från att ha varit ett dynamiskt centrum blev Västergötland något av en politisk periferi från mitten av 1200-talet. Varför? Thomas Lindkvist kommer att belysa frågan utifrån Västgötalagen, som på många sätt visar på motstånd mot kungamakten - ett motstånd som bars upp av de mäktiga lag-männen.

Thomas Lindkvist är historiker, ursprungligen från Uppsala, men sedan 1999 professor i medeltidshistoria vid Göteborgs universitet. Han har främst forskat om medeltida jordbruks- och lantbrukshistoria samt om kristnandet och riksbildning i Sverige.

Onsdagen den 11 april, kl. 18.30, Högskolan i Skövde, sal G 110.

Alla medlemmar hjärtligt välkomna
Med vänlig hälsning Morgan Nilsson.

Hjärtligt välkomna till en spännande föreläsning från utgrävningarna i Sunnerby Kålland.
Arkeolog Annelie Nitenberg från den ideella föreningen Västsvensk Arkeologi föreläser.

Arrangör; Ekehagens Forntidsby.

Med vänlig hälsning Morgan.

 

 

Genomförda Aktiviteter 2017.

 

Onsdag 25 kl 19.00 Föreläsning Tranemobygdens tidiga historia


Morgan Nilsson, ordförande för Historieforum Västra Götaland,
berättar och visar bilder.

Hjärtligt välkommen!

Västergötlands historia 5 oktober

En spännande resa genom Västergötlands historia. Om forntiden, från tidig stenålder till vikingatiden och runt 1100 - talet.

Folkets Hus, Vänersborg kl 19.00 torsdag 5 oktober: Föreläsare Morgan Nilsson

 

 

Presenterar i höstverksamheten 

Exkursion 

VIKINGATID I MARIESTAD 

 

Vikingatida Karleby var en viktig plats med sitt strategiska läge vid Tidans utlopp. De flesta var sedan länge kristna. Här uppfördes omkring år 1000 en av landets första kyrkor, en gårdskyrka, som ett bevis på att det var en ”storman” som bodde här, som dessutom hade råd att avlöna en präst. Karleby hade också en viktig funktion som boplats åt en av kungens närmaste män.  
 
Kungen, prästen/ biskopen, jarlen, lagmannen och deras följen stannade här för att befästa makt och status, hålla ting och skipa rättvisa. Här avhandlades krigs/ försvarsmanskap, vapen och utrustning, relegionsfrågor m m. Här passerade också kungakandidaten  med sin gisslan under edgångsritten inför det slutliga valet vid ”Alla götars ting” enligt ”Rättslösabalken” i Äldre Västgötalagen. 

Handeln var livlig. Hästforor och båtar passerade med varor från kommunikationsleder i alla vädersträck.  Här skiftade den livliga byteshandelns produkter ägare från bl. a. fiske, boskapsskötsel, jordbruk, smide och hantverk. 

 

PROGRAM 

 

30/9 11.00 Samling vid Persgården/ Karleby/ Mariestad.   

 

Kaffe från egen kaffekorg i Persgården.   

Föredrag i ”Logen”. Därefter tar vi oss till kyrkplatsen för visning. 

 

Guide; Stig Ljungwald 

Kostnad; Gratis.

Ingen föranmälan krävs.

Vid förfrågningar; Stig Ljungwald, Tfn; 0501-47672 och 070-2903520. 

Samåkning; För samåkning, kontakta styrelsen. Västsverige är stort och samåkning är att föredra. 

 

 

Hjärtligt välkommen! 

 

I samarbete med 

 

Presenterar och inbjuder  

Föredrag och guidning 

av 1:e Antikvarie och fil.dr Maria Vretemark, Västergötlands museum

 

Onsdag 1 nov, kl 19.00 

 

Plats; Västergötlands museum, Skara 

 Historieorum Västra Götaland inbjuds att få föredrag av Projektledaren Maria Vretemark av fynden från Kata gård på Västergötlands museum 

Vid utgrävningar på höjden bakom klosterruinen i Varnhem har arkeologerna gjort sensationella fynd som berättar om platsen från tiden innan munkarna kom dit på 1100-talet. Vid ruinen finns en av Sveriges äldsta kyrkor, en gårdskyrka från vikingatid (900 tal). Kyrkans krypta är med största sannolikhet Sveriges äldsta bevarade rum. Kyrkoplatsen innehar en kristen gravplats som började användas redan under 900 talets första hälft. Det här är unikt i den Svenska historien. Det är ingen vild gissning att den Svenska historien får skrivas om.  

På ängarna bakom kyrkoplatsen ståtar gravfält från Järnålder. Det finns även gravröse och skeppsättningar från bronsålder. Sålunda har orten varit bofast några tusen år innan Kata.  

Västergötlands museum har en utställning om fynden i Varnhem, där bland annat en naturtrogen rekonstruktion av Kata finns. Kata är vikingakvinnan som ligger begravd vid gamla kyrkoplatsen där Kata gård nu finns. Denna utställning får vår förening möjligheten att få föredrag av Maria. 

 

 

           i samarbete med  

 

        Hjärligt välkommen 

Styrelsen