Föredrag och ekursion 30 sept. Karleby

Referat från föreningens utflykt och studiebesök i Karleby, Mariestad, 30 sept. 

Närvarande, 17 st.

Studiebesöket avsåg att besöka den tidiga kristna kyrkoplatsen och kapellgärdet i Karleby, Leksberg utanför Mariestad. Ciceron för dagen var vår medlem Stig Ljungwald, som är boende i Leksberg. Stig är aktiv vad gäller fornlämningarna i Karleby och kyrkoplatsen. Stig påtalade för besökarna att han har haft studiecirklar om platsens historik och informerat Mariestad kommun av satsning på kulturturism. 

Vi hade först föredrag av Stig i Karleby/Leksberg Hembygdsgård. Sedan begav vi oss ned till Kapellgärdet där Stig berättade mer om denna tidiga Stavkyrka med efterkommande kyrka på samma plats. Här vid platsen låg en Stormannagård med tillhörande ridvägar. Stig berättade att platsen varit trolig knutpunkt vad gäller handel och kungsgård. 

1986 upptäcktes en stensträng under plogdjup på en åker, c:a 700 nordost om Karleby by. Det skulle visa sig vara grunden till en kyrka. Under de följande åren grävde arkeologen Maria Vretemark på Västergötlands Museum tillsammans med ett antal amatörgrävare från hembygdsföreningen fram grunden till två kyrkor samt en kyrkogård med uppskattningsvis 1500 gravar. Den första kyrkan, en stavkyrka har den daterats till omkring år 1000.

Tillsammans med Kata Gård i Varnhem, mellan Skövde och Skara, är Karleby kyrka den äldsta kända i Sverige.

Skrivet av Morgan Nilsson.