Kapellgärdet Karleby. Rekonstruktion av Kungafölje med predikan vid stavkyrkan år 1014.