Referat Möne 26 augusti 2018


Referat med bilder från Arkeologidagen i Möne, 26 augusti 2018.

Denna nationella arkeologidag var ett samarrangemang mellan Möne byalag och vår förening Historieforum Västra Götaland. Arrangemanget föregicks av en föreläsning och ett besök till platsen där Mönekragen hittades år 1864.

Morgan Nilsson höll föreläsning och informerade om Folkvandringstiden i stort och den lokala betydelsen kring Möne med östra delen av Sjuhäradsbygden och Falbygden. Dessa platser av funna Gudhalskragar och krigsbytesofferplatser, men även de tidiga Runstenarna från Folkvandringstiden. Jag tog även upp denna spännande tid med Beowulf och Fimbulvintern.
Vi fikade gott och sedan begav vi oss till platsen och dagen till ära hade byalaget ordnat med traktor och släp, väldigt trevligt initiativ.
Stort tack till den stora uppslutningen och till alla deltagare. Stort tack till Möne Byalag, för det fina

* Foto; Christer Sundvall, och Arne Sandberg.
* Deltagare 62 personer.
* Samarbetspartner, Studieförbundet Vuxenskolan.

Morgan Nilsson, Ordförande Historieforum Västra Götaland