Medlemsevenemang Arkeologidagen 2022

Evenemang Arkeologidagen 2022

Årets Arkeologidag är 28 augusti

Densamma infaller alltid sista söndagen i augusti. Det är Riksantikvarieämbetet som anordnar nationella Arkeologidagen. 

Historieforum Västra Götaland har i år inget eget evenemang. Föreningen har beslutat att vara med på Västsvensk Arkeologis evenemang på vid Skalunda på Kålland.

Ingen föranmälan behövs. Det är bara att komma till Skalunda. Vi möts upp vid Skalunda kyrka. 

Program för dagen. (Text från vastsvenskarkeologi.se)

Arkeologidagen 2022

Sista söndagen i augusti varje år anordnar Riksantikvariet evenemanget Arkeologidagen. Landets alla arkeologer bjuds in för att delta med olika evenemang. I år är Arkeologidagen den 28/8 och vi planerar aktiviteter i Skalunda på Kålland!

Skalunda – hövdingasäte och storhögsbygge i yngre järnålder

Skalunda, idag en liten by nära Vänern i Västergötland, ruvar på spännande historier från det förflutna. Här finns Skalundahögen som är Västsveriges största gravhög och här finns också Kung Skjolms gravhög. Men äldre kartor och muntliga traditioner berättar om flera stora och monumentala grav som är borta. Arkeologerna letar nu efter spåren efter gårdsbebyggelsen, hövdingasätet, där Skalundas ledare och elit verkade i en tid för mer än tusen år sedan.

 Programpunkter:

11:00. Visning av utgrävningsplatsen vid Pantegården. Arkeologerna visar fynd samt berättar om Skalunda under järnåldern.

12:00. Guidning om medeltidens Skalunda. Samling vid kyrkan.

14:00 Guidning av Skalundahögen. Samling vid högen.

15:00. Barnanpassad visning av utgrävningsplatsen vid Pantegården. Arkeologerna visar fynd samt berättar om Skalunda under järnåldern. Barnen får också hjälpa arkeologerna att leta efter fynd!

Annelie och Anna önskar några volontärer under dagen. Som kan vara behjälplig och ställa upp med pratiska ting. Känner du att det vore trevligt att vara en hjälpande hand, tag kontakt Annelie och Anna, tfn; Annelie; 0706 74 66 88, Anna; 0701 77 22 12.

 

Varmt välkommen!

Medlemsevenemang Gestilren - 30-31 augusti

Evenemang Gestilren - 30-31 augusti

Publik arkeologisk undersökning vid Gestilren, 30-31 augusti, kl 9:00. 

Historieforum Västra Götaland har varit med i projektet redan från starten att stötta och finansiera projektet. 

Historiska källor nämns slaget vid Gestilren 1210 där Erikska och Sverkerska styrkor drabbade samman. Platsen för Gestilren är omdiskuterad, men kranier och skelettdelar har påträffats. 

Tidaholms museum genomförde en markradarundersökning utmed vägen hösten 2020 och kunde konstatera oförklarliga gropar med okänt material. Nu genomförs en arkeologisk undersökning, den 30-31 augusti. 

Den arkeologiska undersökningen genomförs av Västsvensk Arkeologi.

Ps; Bilden visar upphovsmannen till projektet och undersökningarna utav Gestilren, Anders Källqvist. Karlskrona bon Anders är uppväxt i trakten, och fick som barn berättat för sig om allehanda händelser som folk i bygden berättade. Bland annat om ett kranium som man fann i Gestilren. Men även ett vägprojekt som Anders farfar var med på kring sekelskiftet, där några av vägarbetarna påtalade att de fann skelettdelar vid vägdiket. Det var år 1924. Men arbetarna fick sig informerat utav Vägmästaren att skulle de yppa något om skelettdelarna, hotades dom om avsked. 

Här kan man nog tycka att den muntliga traditionen både är stark och intressant. 

Datum och tid; 30-31 augusti, start klockan 9:00 båda dagarna. 

Anmälan till; Studieförbundet Vuxenskolan. Telefon; 0522 - 65 33 33

Varmt välkommen till Gestilren!

Mvh Styrelsen.

Medlemsevenemang till Alingsås museum

Medlemsevenemang till Alingsås museum

Historieforum Västra Götaland har för avsikt att besöka Alingsås museum och beskåda det unika bronsåldersfyndet. Fyndet fann en man som är orienterare våren 2021, då han skulle sätta upp kontroller för kommande tävling. Fynden är ca 2500 år gamla. Bronsåldersföremålen består bland annat av  kedjor, dräktsnålar, fot och halsringar.

Käre medlem, tag chansen och bli förevisad detta unika fynd. Föreningen får en guidning av museipedagog Ylva Sillén. Ylva tar emot  oss lördagen 24 september, kl 11:20, och guidar oss fram till öppningsdags kl 12:00

Bronsskatten räknas till en av de viktigaste arkeologiska bronsåldersfynden i Sverige.

  • Tid och plats; Lördagen 24 september, kl. 11:00. Alingsås museum
  • Anmälan till; Studieförbundet Vuxenskolan. Telefon; 0522 - 65 33 33
  • Samling utanför Alingsås museum kl. 11:00
  • Adress; Alingsås museum; Södra Ringgatan 3
  • Efter museibesöket föreslås att vi besöker något av Alingsås trevliga Cafèer.

  Varmt välkommen!